انرژی خورشیدی

ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی-تکسا

ﭼﻜﻴﺪه: ﺗﻐﻴﻴﺮات دمایی ﺗﺎﺛﻴر ﺑﺴﺰایی ﺑﺮ ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎیی ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮیکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮﻟﻚ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮمی ﻧﻮع p ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 330 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻻﻳﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع n ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 500 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل p-n ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد .ﺳﻠﻮل […]

جهت-نصب-صفحات-فتوولتائیک-تکسا

بهترین جهت نصب صفحات فتوولتائیک چه سمتی است؟ صفحات فتوولتائیک را رو به کدام سمت نصب کنیم تا بیشترین دریافت را داشته باشیم؟   برای پاسخ به این سوالات باید گفت: صفحات فتوولتائیک بیشترین دریافت را موقعی خواهند داشت که همراه با دنبال کننده های خورشیدی دو محوره (شمالی-جنوبی، شرقی-غربی) نصب شوند. در عمل به […]

مزایای-انرژی-خورشیدی-تکسا

مزایای سیستم های خورشیدی:   تجدید پذیر بودن: ما می توانیم از انرژی خورشیدی تا زمانی که خورشید وجود دارد استفاده کنیم (با توجه به گزارش ناسا در حدود 6.5 میلیارد سال دیگر) ولی باید گفت قبل از نابود شدن خورشید زمین از بین خواهد زیرا دانشمندان تخمین زده اند که خورشید حدود 5 میلیارد […]

احداث-نیروگاه‌های-تجدیدپذیر-تکسا

کاربرگ الف، و مجوز ثبت نام س: آیا ثبت نام احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر فقط در قالب شرکت خصوصی انجام می پذیرد؟ ✅ ج: سرمایه گذاری باید توسط بخش غیردولتی انجام شود، لذا علاوه بر شرکت های خصوصی، شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و همچنین گروه مشارکت مدنی نیز میتوانند اقدام نمایند.   س: آیا […]

مقررات و مراحل خرید برق تضمینی 20 ساله انرژی خورشیدی-تکسا

قرارداد س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟   ✅ ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو مدت قرار داد خرید تضمینی برق۲۰ سال می باشد که نرخ خرید برق در ده ساله دوم تغییر می نماید.   س: چه موقع قرارداد خرید تضمینی برق بسته میشود؟   ✅ ج: پس از دریافت پروانه احداث ، […]

باطری های ذخیره کننده انرژی-تکسا

باطری یک وسیله ی ذخیره کننده ی انرژی الکتریکی می باشد و کاربرد های فراوانی دارد. باطری های اولیه به این صورت ساخته می شدند که یک ماده شیمیایی و الکترولیت به همراه کمی آب مقطر در قسمت های جداگانه داخل باطری قرار می گرفتند و در صورت کاهش این مواد نیاز به تزریق دوباره […]

ساختار-فیزیکی-سلول-های-خورشیدی

شاید بارها از خود پرسیده باشید ساختار فیزیکی سلول های خورشیدی به چه شکل می باشد؟در این مقاله به صورت ساده و شفاف به این سوال شما پاسخ داده خواهد شد: با اتصال یک نیمه هادی نوع p به یک نیمه هادی نوع n، الکترون ها از ناحیه n به ناحیه p و حفره ها […]

انواع سلول های خورشیدی-تکسا

سلول های خورشیدی به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که هر کدام به طریقه ی ساخت خودشان مربوط می شوند ، سلول های از نوع amorphous silicon , polycrystalline ,monocrystalline را می توان در بازار ایران به قیمت های مناسبی تهیه نمود. سلول های پولی کریستال در ساختار کریستالی خود وضعیت نا همگونی دارند […]

در این گزارش به نحوه عملکرد یک سیستم کامل خورشیدی (solar system) که هدف آن تولید انرژی برای مصرف کننده ی خانگی می باشد پرداخته شده است. در یک سیستم کامل چندین بخش اصلی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: سلول های خورشیدی، مبدل های الکترونیکی قدرت، و باطری های ذخیره کننده ی انرژی […]

انرژی-خورشیدی-تکسا

1-داشتن انشعاب برق در محل متقاضی برای نصب سامانه برق خورشیدی. 2- مراجعه به شرکت توزیع برق برای عقد قرارداد 20 ساله به همراه کارت ملی وسند مالکیت وقبض برق مکان مورد نظر به نام متقاضی. 3- حداکثر ظرفیت توان قابل تقاضا محدود به ظرفیت انشعاب برق متقاضی وتا سقف 100 کیلووات می باشد. 4-صدور […]