۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

استراکچر خورشیدی چهار فصل تکسا ، استراکچری بازودار با قابلیت تغییر زاویه برای هر فصل می باشد.

این استراکچرها قابلیت جوش روی پل ها و صفحه ستونهای سازه، مونتاژ روی بلوک های از پیش ساخته شده و همچنین

قابلیت کوبش در دشت های باز در مناطق وسیع را داراست.

مکانیزم تغییر زاویه این استراکچرها، از نوع دورانی بوده که با تغییر موقعیت دو پیچ مربوطه قابل حصول می باشد. 

طراحی موقعیت پیچ‌های فوق بگونه ای است که زاویه پنل ها را در فصل‌های مختلف سال نسبت به راستای تابش خورشید

تنظیم می‌کند.

استفاده از ریل های سولار اختصاصی شرکت تکسا و تجهیزات جانبی مربوط به آن در استراکچر خورشیدی چهار فصل،

سرعت و سهولت نصب پنل های سولار را برای کاربران به همراه دارد.

ساختار این سازه های خورشیدی نیز همانند استراکچرهای سه ردیفه افقی،

ترکیبی از پروفیل های آلومینیومی اختصاصی تکسا و سازه‌های فولادی HDG است.

کلیه ی سازه های فولادی استراکچر خورشیدی چهار فصل نیز، با بهره گیری از تکنولوژی پوشش دهی HDG، از خوردگی در برابر

عوامل محیطی به صورت کاتودیک محافظت می شود.