سیستم کد گذاری RAL رنگ ، یک سیستم کد گذاری جهانی برای تعریف رنگها از جمله رنگهای پوششی است که در سال 1927 در آلمان راه اندازی شد.

  RAL مخفف نام مبتکر سیستم کد گذاری RAL رنگ ، ReichsAusschuss für Lieferbedingungen است.

این استاندارد در بازارهای مختلف صنعتی مانند تجهیزات ترافیکی و ساختمانی بمنظور شناسایی نوع و گرید رنگ استفاده میشود که توسط موسسه ی تضمین کیفیت و هویت آلمانی

(Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung)  مدیریت میشود.

سیستم کد گذاری RAL رنگ

سیستم کد گذاری RAL رنگ

در سال 1927 رال آلمانی مجموعه ای از 40 رنگ مختلف را تحت عنوان RAL 840 پایه ریزی کرد. تا قبل از آن، تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید برای توصیف یک رنگ نمونه ها را تبادل می کردند.

در دهه 1930 میلادی عددها به صورت هماهنگ به 4 عدد تغییر پیدا کرد و نام این مجموعه رنگ به «RAL 840 R» تغییر پیدا کرد.

در طول زمان رنگ های جدیدی به این مجموعه اضافه شدند و این مجموعه در سال 1961 مجددا دستخوش تغییراتی شد و نام آن به «RAL 840-HR» تغییر پیدا کرد که شامل 210 رنگ بود و تا به همین امروز مورد استفاده قرار گرفته است.

در دهه 1960 به برخی رنگ هایی که اسامی شبیه به هم داشتند نام های تکمیلی داده شد تا با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند.

یکی از پارامترهای انتخاب رنگ ها برای مجموعه رنگ های «RAL» این است که این رنگ ها شناخته شده باشند، بنابراین مشاهده می شود که اکثر رنگ های موجود در این مجموعه در علائم راهنمایی و رانندگی هر کشور و هشدارهای مربوط به دولت، سازمان ها و خدمات عمومی وجود دارند  (به عنوان مثال: RAL 1004 برای خدمات پستی سوئیس، RAL 1021 برای خدمات پستی استرالیا، RAL 1032 برای خدمات پستی آلمان).

از آنجاییکه RAL 840-HR تنها شامل رنگهای مات بود، در سال 1980 سیستم  RAL 841-GL مشتمل بر 193 رنگ برای سطوح براق نیز ابداع شد.

در سیستم کد گذاری RAL رنگ ، عدد اول گرید و سایه رنگ را مشخص میکند.

[wpdatatable id=9 table_view=regular]

 

درباره عالیه مدرسیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *