۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ارتباط با شرکت فنی و مهندسی تکسا رسام کاسپین

تیم قدرتمند طراحی سطوح (surface design) شرکت مهندسی تکسا، با تجربه ی انجام صدها پروژه در حوزه های خودرو، نساجی، فولاد و نفت، ارائه دهنده خدمات طراحی در جهت ساخت قطعات گرانقیمت و نایاب خارجی، بهینه سازی عملکرد قطعات و طراحی های جدید می باشد.

نمونه کارها
p
l
j
h
f
d
c
b
a
مراحل انجام کار

در این مرحله طراح بر مبنای الزامات طرح تعریف شده، چند نمونه طرح اولیه به صورت اتود دستی رسم می نماید.

در این مرحله، به اتود نهایی، حجم داده شده و مطابق نیاز مشتری جزئیات لازم به آن افزوده می شود.

در این مرحله، پوسته سازی و مدل سازی طرح تائید شده در نرم افزارهای مخصوص انجام می شود.

در این مرحله، طرح به صورت کامل با در نظر گرفتن تمام جزئیات و قطعات جانبی، به صورت سه بعدی مدل و مونتاژ می گردد.

پس از تکمیل مدل سازی نهایی توسط ابزار تحلیلی zebra، یکنواختی سطح نهایی بررسی می شود.

پس از نهایی شدن تحلیل ها و آنالیزهای ساختی مدل، مدل نهایی جهت ساخت قالب به سازنده ارسال می گردد.

پس از تکمیل مدل سازی نهایی توسط ابزار تحلیلی zebra، یکنواختی سطح نهایی بررسی می شود.