استراکچر خورشیدی دو ردیفه

 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا
 • استراکچر خورشیدی دو ردیفه-نیروگاه خورشیدی-تکسا

جزئیات پروژه

نوع استراکچر: استراکچر خورشیدی دو ردیفه عمودی

ظرفیت: 5 کیلووات

شهر: شیراز

استراکچر خورشیدی دو ردیفه در شهر شیراز با ظرفیت نصب 5kw پنل خورشیدی، با موفقیت نصب شد.

استراکچر خورشیدی دو ردیفه از سری سازه های آماده نصب شرکت مهندسی تکسا می باشد.

این سازه خورشیدی به صورت پیش مونتاژ شده، جهت اجرای نیروگاه خورشیدی پروژه های مربوط به کمیته امداد امام خمینی ارسال می شوند.

پایداری این سازه به صورت کوبشی، جداول بتنی و بلوک های بتنی از پیش ساخته شده می باشد.

ظرفیت استراکچر خورشیدی: 5kw

چیدمان سازه: 8*2

نحوه اجرا: ارسال بصورت پیش مونتاژ شده

نحوه ثابت سازی: بتن ریزی در محل

کارفرما: کمیته امداد امام خمینی

 

جهت اطلاع از قیمت انواع استراکچر خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.