نصب چراغ راهنمایی و رانندگی جدید تکسا

  • نصب چراغ راهنمایی و رانندگی جدید تکسا (1)
  • نصب چراغ راهنمایی و رانندگی جدید تکسا (2)

جزئیات پروژه

تعداد چراغ بازودار: 4

تعداد چراغ ایستاده: 8

موقعیت نصب: میدان امام حسین

مدل چراغ نصب شده: دماوند و دنا

شهر: کاشان

 

نصب چراغ راهنمایی و رانندگی جدید تکسا در میدان امام حسین کاشان، با موفقیت انجام شد.

تیم مهندسی طراحی تکسا، جهت کنترل هدفمند ترافیک و زیباسازی هرچه بیشتر شهرهای ایران عزیزمان، چراغ های راهنمایی بازودار (دماوند)،

و جهت کنترل ترافیک مسیر در میادین شهری و همچنین کنترل عبور و مرور عابرین پیاده، چراغ های راهنمایی ایستاده

(دنا) را با ظاهری زیبا و مدرن طراحی و تولید کرده است.

پایه ترافیکی دماوند با ارتفاع 6 متر، طول بازوی 4 متر و همچنین مجهز به  پنل های الکتریکی full color  با ابعاد 96x32

سانتی متر، انتخاب مناسبی جهت کنترل ترافیک تقاطع های شهری است.

پایه ترافیکی دنا با ارتفاع 3 متر و همچنین مجهز به پنل های الکتریکی full color  با ابعاد 96×32 سانتی متر، انتخاب مناسبی

جهت کنترل ترافیک مسیر در میادین شهری و کنترل عبور و مرور عابرین پیاده میباشد.