تابش كل خورشيدی رسيده به سطح زمين يكي از كاربردي ترين پارامترهايی است كه در پروژه ها و مدلسازی های برآورد انرژی خورشيدی، هيدرولوژی، كشاورزی، هواشناسی و اقليمی از اهميت بالايی برخوردار است. با توجه به اينكه تهيه و ايجاد وسايل اندازه گيری اين پارامتر هزينه زيادي در بر دارد، معادلات بسياری جهت برآورد آن توسط محققان در سراسر جهان پيشنهاد شده است. در اين تحقيق با استفاده از شبكه عصبی، مدلي جهت پيش بينی لحظه اي تابش در شهر رفسنجان طراحي گرديده است. از مقايسه مقادير بدست آمده از مدل طراحی شده با مقادير اندازه گيری شده توسط پيرانومتر برای يك سال، مشخص شد كه شاخصهای آماری RMSE,MBE و t برای شبكه عصبی بترتيب 0/0037 و 36/5366 و 0/0232 می باشند كه نمايانگر عملكرد خوب مدل طراحی شده در شبكه عصبی است.

مقدمه
دانستن مقدار تابش كل خورشيدی در هر محل برای بسياری از مسائل كاربردی از جمله تخمين تبخير- تعرق،طراحی معماری، مدلهای رشد محصولات كشاورزی، استفاده از انرژی خورشيدی اهميت فراوان دارد. اما به رغم اهميت اندازه گيری اين پارامتر، به دليل مشكلات اقتصادی، وسايل و ابزار مناسب اندازه گيری تابش مانند ساير پارامترهای هواشناسی از جمله دما و بارش در همه مناطق موجود نبوده و بنابراين بايد به گونه ای آن را تخمين زد[6].
مدل سازی مناسب به منظور برآورد انرژی خورشيد در مناطق مختلف كشور و استفاده صحيح از آن نقش مهمی در تعيين انرژی مورد نياز كشور ايفا خواهد نمود[3]. اين مسائل باعث ترغيب دانشمندان و محققان به سوی ارائه و استفاده از مدلهای تابش خورشيد شده است. مقادير تابش به روشهای مختلفی از جمله روابط تجربی و رگرسيونی، استفاده از فن سنجش از دور و شبكه های عصبی و ميانيابی خطی محاسبه می شوند.

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچرهای خورشیدی و سازه های فلزی

برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

 

 

درباره عالیه مدرسیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *