۶ تیر ۱۳۹۷
پنل خورشیدی-تکسا-استراکچر خورشیدی

مزایای پنل خورشیدی

چند وات پنل خورشیدی کارکرد یک درخت بالغ را در محیط زیست دارد؟ لازم است […]
۵ تیر ۱۳۹۷
توان-تولیدی-سیستم های-فتوولتائیک-تکسا-استراکچر-خورشیدی

ردیابی نقطه ای حداکثر توان تولیدی سیستم های فتوولتائیک

در این مقاله امکان سنجی استفاده سیستم های فتوولتائیک، نحوه ی استفاده حداکثری از توان تولیدی […]
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
آشنایی-با-انرژی-خورشیدی-تکسا

آشنایی با انرژی خورشیدی

در ایران روزانه بطور متوسط  ۵٫۵ کیلووات ساعت انرژی خورشیدی بر هر متر مربع از […]
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
تابش-کل-خورشیدی-تکسا-استراکچر خورشیدی

پیش بینی لحظه ای تابش کل خورشیدی در شهر رفسنجان توسط شبکه عصبی

تابش کل خورشیدی رسیده به سطح زمین یکی از کاربردی ترین پارامترهایی است که در […]
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
تحلیل مسیر حرکت خورشید-تکسا

تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با سیستم های خورشیدی

تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با زاویه سمت و شیب پنل و سایه […]
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
ﺧﻮاص-الکتریکی-ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی-تکسا-استراکچر-خورشیدی

ﺑﺮرسی تاثیرات ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی

ﭼﻜﻴﺪه: ﺗﻐﻴﻴﺮات دمایی ﺗﺎﺛﻴر ﺑﺴﺰایی ﺑﺮ ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات […]