سایر

درجه حفاظتی یا IP

اغلبِ ما واژه IP66 را بر روی دستگاه های مختلف مشاهده کرده ایم! اگر به مشخصات محصولات الکترونیک، خصوصا دستگاه هایی که در فضای باز نصب می شوند (مثل دوربین های مداربسته) توجه کنید، درجه حفاظتی یا IP آن را خواهید دید. IP یا International Protection، یک نشان و استاندارد حفاظت بین المللی است که […]