۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

استاندارد IEC 60529 :

استاندارد IEC 60529

(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code استاندارد IEC 60529 چیست و چه معنایی دارد؟ حتما شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل IP57 یا IP44 یا IP66 یا IP67 روبرو شده اید،  اما عبارت IP چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ اگر به مشخصات محصولات الکترونیک، خصوصا دستگاه‌ هایی که […]