آموزش ها

توان تولیدی سیستم های فتوولتائیک

در این مقاله امکان سنجی استفاده سیستم های فتوولتائیک، نحوه ی استفاده حداکثری از توان تولیدی سیستم های فتوولتائیک و تحلیل آن توسط نرم افزار MATLAB مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مشکلات اصلی که جامعه ی بشری با آن رو به رو است بحران انرژی است، از یک سو نیاز به استفاده از انرژی […]

آشنایی-با-انرژی-خورشیدی-تکسا

در ايران روزانه بطور متوسط  5.5 کیلووات ساعت انرژی خورشيدی بر هر متر مربع از سطح زمين می تابد و 300 روز آفتابی در 90% خاك كشور داريم. مساحت ايران تقريباٌ 1.600.000 کیلومتر مربع يعنی حدود 10*1/6 متر مربع است. ميزان تابش روزانه انرژی خورشيد در ايران برابر است با : 10*5/5 *1/6 کیلووات ساعت. ميزان […]

تابش کل خورشیدی-تکسا

تابش كل خورشيدی رسيده به سطح زمين يكي از كاربردي ترين پارامترهايی است كه در پروژه ها و مدلسازی های برآورد انرژی خورشيدی، هيدرولوژی، كشاورزی، هواشناسی و اقليمی از اهميت بالايی برخوردار است. با توجه به اينكه تهيه و ايجاد وسايل اندازه گيری اين پارامتر هزينه زيادي در بر دارد، معادلات بسياری جهت برآورد آن […]

تحلیل مسیر حرکت خورشید-تکسا

تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با زاویه سمت و شیب پنل و سایه در سیستم های خورشیدی انرژی خورشیدی یکی از بهترین نوع انرژی های تجدید پذیر می باشد. ولی تابش خورشید در همه جای کره زمین ثابت نیست و همچنین با تغییرات زمانی (ساعت، روز، ماه و سال) نیز این تابش تغییر […]

ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی-تکسا

ﭼﻜﻴﺪه: ﺗﻐﻴﻴﺮات دمایی ﺗﺎﺛﻴر ﺑﺴﺰایی ﺑﺮ ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎیی ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮیکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮﻟﻚ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮمی ﻧﻮع p ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 330 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻻﻳﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع n ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 500 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل p-n ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد .ﺳﻠﻮل […]

دستور رزوه در سالیدورک-تکسا

آموزش دستور thread جهت ایجاد رزوه در سالیدورک نسخه 2016 در بسیاری از موارد در هنگام مدل کردن قطعات و مجموعه های مختلف و یا نقشه کردن قطعات رزوه دار،در نرم افزار سالیدورک نیاز به ایجاد و نمایش رزوه شماتیک داریم. در نسخه های قبل برای ایجاد رزوه شماتیک از دستوراتی مثل sweep cut و […]

جهت-نصب-صفحات-فتوولتائیک-تکسا

بهترین جهت نصب صفحات فتوولتائیک چه سمتی است؟ صفحات فتوولتائیک را رو به کدام سمت نصب کنیم تا بیشترین دریافت را داشته باشیم؟   برای پاسخ به این سوالات باید گفت: صفحات فتوولتائیک بیشترین دریافت را موقعی خواهند داشت که همراه با دنبال کننده های خورشیدی دو محوره (شمالی-جنوبی، شرقی-غربی) نصب شوند. در عمل به […]

مزایای-انرژی-خورشیدی-تکسا

مزایای سیستم های خورشیدی:   تجدید پذیر بودن: ما می توانیم از انرژی خورشیدی تا زمانی که خورشید وجود دارد استفاده کنیم (با توجه به گزارش ناسا در حدود 6.5 میلیارد سال دیگر) ولی باید گفت قبل از نابود شدن خورشید زمین از بین خواهد زیرا دانشمندان تخمین زده اند که خورشید حدود 5 میلیارد […]

احداث-نیروگاه‌های-تجدیدپذیر-تکسا

کاربرگ الف، و مجوز ثبت نام س: آیا ثبت نام احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر فقط در قالب شرکت خصوصی انجام می پذیرد؟ ✅ ج: سرمایه گذاری باید توسط بخش غیردولتی انجام شود، لذا علاوه بر شرکت های خصوصی، شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و همچنین گروه مشارکت مدنی نیز میتوانند اقدام نمایند.   س: آیا […]

مقررات و مراحل خرید برق تضمینی 20 ساله انرژی خورشیدی-تکسا

قرارداد س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟   ✅ ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو مدت قرار داد خرید تضمینی برق۲۰ سال می باشد که نرخ خرید برق در ده ساله دوم تغییر می نماید.   س: چه موقع قرارداد خرید تضمینی برق بسته میشود؟   ✅ ج: پس از دریافت پروانه احداث ، […]