آموزش سالیدورک

ورق-کاری-کره-تکسا

جهت ساخت کره های فلزی در صنعت ورق کاری ، از دو روش فرمینگ و جوشکاری مقاطع استفاده می شود. استفاده از روش فرمینگ جهت فرم دهی ورق بدلیل نیازمندی به ماشین آلات و تجهیزات خاص و گران قیمت با محدودیت دمای فراوانی مواجه است. اما روش جوشکاری مقاطع، فارغ از تمامی محدودیت ها، روشی […]

  • 1
  • 2