09136971396

مقاله ی حاضر به ارائه روشی اجرایی و عملیاتی به منظور امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت ۱ مگاوات

در شهرستان شیراز می پردازد. در این مقاله، با استفاده از نرم افزار MeteoSyn شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه بررسی، پس از آن با استفاده از نرم افزار PVsyst آرایش پنل ها با رویکرد کمترین اثر سایه اندازی محاسبه گردیده است.

در این مطالعه نیروگاه متصل به شبکه با استفاده از نرم افزار مورد نظر و تائید سانا طراحی و شبیه سازی گردید. نتایج، حاکی از تابش و شاخص وضوح مساعد منطقه جهت احداث نیروگاه فتوولتائیک بود. با در نظر گرفتن اثر سایه مقادیر ضریب عملکرد برای ماه های مختلف سال محاسبه گردید. که ماه های ژانویه و دسامبر از ضریب عملکرد خوبی برخورداند. پنل و اینورتر مورد تأیید سانا انتخاب شد. ظرفیت مناسب آنها ، نحوه اتصال الکتریکی، خروجی و تلفات برای این منظور بدست آمد.

نتایج بدست آمده حاکی از تعداد ۴۰۰۰ پنل ۲۵۰ وات، ۲ اینورتر ۵۰۰ کیلووات و خروجی سالانه آرایه های فتوولتائیک ۱۸۱۳/۱ مگاوات ساعت، انرژی تزریقی به شبکه ۱۷۴۱/۹ مگا وات ساعت و میانگین سالانه بازدهی سیستم ۲/۵۷ درصد می باشد و همچنین تلفات آرایه های فتوولتائیک ۰/۹ و تلفات مربوط به اینورتر ۰/۲ کیلووات ساعت بر کیلووات ساعت پیک برروز می باشد. مجموع انرژی مفید قابل دسترس ۴/۷۷ کیلووات ساعت بر کیلووات پیک روزبر روز می باشد.

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچر خورشیدی و سازه های فلزی برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *