09136971396

در این صفحه مجموعه کاملی از تمامی پروسه های جوشکاری توسط تیم فنی و مهندسی شرکت تکسا جهت استفاده علاقه مندان گردآوری شده است.

–پارامتر N در دومین ستون جدول، شماره ی مرجع پروسه های جوشکاری در استانداردISO 4063  می باشد.

–همچنین پارامتر AWS در سومین ستون، شاخصه ی فرایند در استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا است که در نوشتن دستورالعمل های پروسه های جوشکاری بسیار کاربردی می باشد.

Arc welding

[wpdatatable id=10 table_view=regular]

Oxyfuel gas welding

[wpdatatable id=11 table_view=regular]

Resistance welding

[wpdatatable id=12 table_view=regular]

Solid-state welding

[wpdatatable id=14 table_view=regular]

Other welding

[wpdatatable id=15 table_view=regular]

Notes and references

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *