09136971396

Installing a solar structure on a sloping roof

نصب استراکچر خورشیدی روی سقف شیبدار: سازمان آب و فاضلاب استان قم استراکچر این نیروگاه خورشیدی از نوع texa-TR بوده که توسط تیم نصب استراکچر خورشیدی روی سقف شیبدار سالن آمفی تئاتر شرکت آب و فاضلاب استان قم اجرا شد. نوع اتصال این استراکچر روی سقف، از نوع اتصال براکتی روی گام های سقف شیروانی آمفی تئاتر می باشد، […]