۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

مسوق لمنتجات شركة تكساس المرورية في العراق

بازاریاب محصولات ترافیکی تکسا در کشور عراق

وبهذا يكون السيد علي مداح هو ابن محمدرضا من تاريخ ٢٠ رجب ١٤٤٥ ( February 1, 2024) إلى ٢٣ ذوالحجه ١٤٤٥ (June 30, 2024) مسوق شركة تكسا الهندسية لبيع اضواء المرور والقيادة لهذه الشركة في العراق.

لا تشكل هذه الشهادة منحًا للوكالة أو حقوق البيع الحصرية لما سبق ذكره وهي مخصصة فقط للمبيعات والتسويق.

بدین وسیله آقای علی مداح فرزند محمد رضا از تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲  الی ۱۰ تیر ۱۴۰۳ بازاریاب شرکت مهندسی تکسا جهت فروش چراغهای راهنمایی و رانندکی این شرکت در کشور عراق میباشد.

 

این گواهی به منزله اعطای نمایندگی و یا حق فروش انحصاری به نامبرده نبوده و تنها برای فروش و بازاریابی میباشد.