۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۱۳ تیر ۱۴۰۲
استراکچر پنل خورشیدی

نصب استراکچر پنل خورشیدی تک ردیفه تکسا در نیروگاه متصل به شبکه

نصب استراکچر پنل خورشیدی تک ردیفه تکسا در نیروگاه متصل به شبکه به ظرفیت ۱۰Kw  […]