۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سلول-خورشیدی-تکسا-استراکچر-خورشیدی

انواع سلولهای خورشیدی و آنالیزهای آنها

مقدمه: مواد گوناگونی تاکنون در ساخت سلولهای خورشیدی استفاده شده اند که بازده و هزینه […]