۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۱۹ مهر ۱۴۰۱

پایه پنل خورشیدی تکسا نصب شده در خراسان رضوی

نصب پایه پنل خورشیدی تکسا رسام کاسپین در خراسان رضوی پایه پنل خورشیدی یا استراکچر پنل […]
۹ شهریور ۱۴۰۱
نصب استراکچر خورشیدی دو ردیفه تکسا در شهر شاهرود

استراکچر پنل خورشیدی

شرکت مهندسی تکسا رسام کاسپین فعال در زمینه طراحی و ساخت انواع استراکچر پنل خورشیدی […]
۷ شهریور ۱۴۰۱
نصب استراکچر خورشیدی دو ردیفه تکسا در شهر شاهرود

استراکچر خورشیدی دو ردیفه تکسا

استراکچر خورشیدی استفاده شده در این نیروگاه از نوع استراکچر خورشیدی دو ردیفه بوده که […]