۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۲۷ فروردین ۱۳۹۷
مقررات-و-مراحل-خرید-برق-تضمینی-۲۰-ساله-انرژی-خورشیدی-از-مشترکین

قرارداد خرید تضمینی برق

قرارداد س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟ ✅ ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو […]