۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تحلیل استاتیکی یک قطعه ساده

تحلیل-استاتیکی-قطعه-ساده-تکسا

محیط simulation نرم افزار سالیدورک، از جمله ابزارهای قدرتمند در زمینه ی تحلیل استاتیکی به روش اجزای محدود می باشد. توسط این ابزار قدرتمند، کاربر به سادگی می تواند قطعه ی طراحی شده خود را تحت بارهای وارده قرار داده و عکس العمل آن را در مقابل تنش های ناشی از بار پیش بینی کند. […]