۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۸ فروردین ۱۳۹۷
انرژی-خورشیدی-تکسا

مقررات ومراحل خرید برق تضمینی ۲۰ ساله انرژی خورشیدی

۱-داشتن انشعاب برق در محل متقاضی برای نصب سامانه برق خورشیدی. ۲- مراجعه به شرکت […]