۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
آشنایی-با-انرژی-خورشیدی-تکسا

آشنایی با انرژی خورشیدی

در ایران روزانه بطور متوسط  ۵٫۵ کیلووات ساعت انرژی خورشیدی بر هر متر مربع از […]