۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آشنایی با انرژی خورشیدی

آشنایی-با-انرژی-خورشیدی-تکسا

در ایران روزانه بطور متوسط  ۵٫۵ کیلووات ساعت انرژی خورشیدی بر هر متر مربع از سطح زمین می تابد و ۳۰۰ روز آفتابی در ۹۰% خاک کشور داریم. مساحت ایران تقریباٌ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ کیلومتر مربع یعنی حدود ۱۰*۱/۶ متر مربع است. میزان تابش روزانه انرژی خورشید در ایران برابر است با : ۱۰*۵/۵ *۱/۶ کیلووات ساعت. میزان […]