۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۱۳ اسفند ۱۳۹۶
داغ-شدن-موضعی-سلول-خورشیدی-تکسا

داغ شدن موضعی سلول خورشیدی

داغ شدن موضعی یا (Hot- spot Heating) داغ شدن موضعی سلول خورشیدی یا (Hot- spot […]