۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۱۳ خرداد ۱۳۹۷
ﺧﻮاص-الکتریکی-ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی-تکسا-استراکچر-خورشیدی

ﺑﺮرسی تاثیرات ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی

ﭼﻜﻴﺪه: ﺗﻐﻴﻴﺮات دمایی ﺗﺎﺛﻴر ﺑﺴﺰایی ﺑﺮ ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
ساختار-فیزیکی-سلول-های-خورشیدی

ساختار فیزیکی سلول های خورشیدی

شاید بارها از خود پرسیده باشید ساختار فیزیکی سلول های خورشیدی به چه شکل می […]
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
داغ-شدن-موضعی-سلول-خورشیدی-تکسا

داغ شدن موضعی سلول خورشیدی

داغ شدن موضعی یا (Hot- spot Heating) داغ شدن موضعی سلول خورشیدی یا (Hot- spot […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سلول-خورشیدی-تکسا-استراکچر-خورشیدی

انواع سلولهای خورشیدی و آنالیزهای آنها

مقدمه: مواد گوناگونی تاکنون در ساخت سلولهای خورشیدی استفاده شده اند که بازده و هزینه […]
۱۰ آذر ۱۳۹۶
سلول-های-خورشیدی-تکسا

نحوه تولید انرژی الکتریکی توسط سلول های خورشیدی

سلول های خورشیدی (SolarCell) در حقیقت قطعاتی ساخته شده از ویفر های سیلیکونی هستند.این سلول […]