۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۱۲ آذر ۱۳۹۶
خورشیدی-تکسا-استراکچر-خورشیدی

بررسی شرایط فیزیکی و زاویه تابش بر روی راندمان سلول های خورشیدی

در مطلب قبل(اینجا) به نحوه تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی، توسط پدیده فتوولتاییک پرداختیم. […]