۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۲۴ اسفند ۱۳۹۶
قید-و-اندازه-گیری-سالیدورک-تکسا

رسم اسکچ در محیط سالیدورک

جهت رسم اسکچ در محیط سالیدورک باید مختصات جزئیات رسم شده که به اصطلاح entity […]