۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مروری بر معیارهای مکانی احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران

معیارهای-مکانی-احداث-نیروگاه های-خورشیدی-استراکچر خورشیدی-تکسا

یکی از راههای رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروز، وجود یک منبع تولید انرژی پایدار، مستمر و قابل اعتماد است. در میان انواع انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی به دلیل قابلیت تبدیل مستقیم به برق و حرارت، سادگی استفاده، امکان ذخیره سازی و بی پایان بودن آن بیشتر مورد توجه قرار […]