۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۷ اسفند ۱۳۹۶
انرژی-خورشیدی-تکسا-استراکچر-خورشیدی

فرایند خرید تضمینی برق نیروگاه های خورشیدی کوچک

فرایند خرید تضمینی برق: بر اساس ماده ۱۳۳ برنامه پنجم توسعه و قانون دائمی اصلاح […]