۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازیابی پنجره های رد شده در سالیدورک

بازیابی پنجره های رد شده در سالیدورک

بازیابی پنجره های رد شده در سالیدورک چگونه انجام می شود؟ در هنگام اجرای برخی دستورات در نرم افزار سالیدورک،مثل باز کردن یک فایل از نسخه های قبلی، باز کردن یک فایلread only ، پاک کردن یک نما و یا حذف یک فیچر و یا عضوی از یک اسکچ، با پنجره های اخطار یا confirm […]