۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۲۳ مهر ۱۴۰۱
استراکچر خورشیدی دو ردیفه

اجرای سازه پنل خورشیدی در خراسان جنوبی (آرین شهر)

شرکت تکسا رسام کاسپین اجرای سازه پنل خورشیدی در خراسان جنوبی به ظرفیت ۲۰Kw  در وسط […]
۴ شهریور ۱۳۹۸
پنل-خورشیدی-تکسا

زاویه نصب پنل خورشیدی در عرض های جغرافیایی مختلف

زاویه نصب پنل خورشیدی به صورت زاویه بین صفحه پنل و سطح زمین تعریف میگردد. […]
۹ دی ۱۳۹۷
سیستم فتوولتائیک-تکسا

ارزیابی ردیاب خورشیدی و زاویه بهینه برای سیستم های فتوولتائیک

در دنیای امروزی به کارگیری انرژی های تجدید پذیر مهمترین راه حل جامعه بشری در […]
۲ مرداد ۱۳۹۷
اﺳﺘﻔﺎده-از-سیستم های-فتوولتائیک-تکسا

روی آوری گسترده به اﺳﺘﻔﺎده از سیستم های فتوولتائیک

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮی ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ ﺑﺤﺮان […]
۶ تیر ۱۳۹۷
پنل خورشیدی-تکسا-استراکچر خورشیدی

مزایای پنل خورشیدی

چند وات پنل خورشیدی کارکرد یک درخت بالغ را در محیط زیست دارد؟ لازم است […]
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
تحلیل مسیر حرکت خورشید-تکسا

تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با سیستم های خورشیدی

تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با زاویه سمت و شیب پنل و سایه […]