۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نصب نسل اول چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در کاشان

چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند-تکسا

نسل اول چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در تقاطع سلمان شهرستان کاشان با موفقیت نصب شد. محمد مسعود چایچی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرستان کاشان با بیان اینکه چراغ های راهنمایی هوشمند تکسا برای نخستین بار در کشور درتقاطع سلمان فارسی کاشان نصب شد، اظهار کرد: ایده و طرح اولیه این […]