۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
چراغ-راهنمایی-و-رانندگی-تکسا

نصب نسل دوم چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در کاشان

نصب نسل دوم چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در میدان امام حسین شهرستان […]
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند-تکسا

نصب نسل اول چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در کاشان

نسل اول چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در تقاطع سلمان شهرستان کاشان با […]