آرشیو برچسب ها : چراغ راهنمایی و رانندگی

نسل دوم چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در میدان امام حسین شهرستان کاشان با موفقیت نصب شد.    به گزارش مرکز ارتباطات وامور بین الملل شهرداری کاشان محمد مسعود چایچی با بیان اینکه نصب چراغ جدید راهنمایی رانندگی و اجرای سیستم هوشمند سازی در میدان امام حسین(ع) صورت گرفته است، اظهار کرد: ایده […]

نسل اول چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در تقاطع سلمان شهرستان کاشان با موفقیت نصب شد. محمد مسعود چایچی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرستان کاشان با بیان اینکه چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا برای نخستین بار در کشور درتقاطع سلمان فارسی کاشان نصب شد، اظهار کرد: ایده و طرح اولیه […]