آرشیو برچسب ها : چراغ عابر پیاده

نسل دوم چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در میدان امام حسین شهرستان کاشان با موفقیت نصب شد.    به گزارش مرکز ارتباطات وامور بین الملل شهرداری کاشان محمد مسعود چایچی با بیان اینکه نصب چراغ جدید راهنمایی رانندگی و اجرای سیستم هوشمند سازی در میدان امام حسین(ع) صورت گرفته است، اظهار کرد: ایده […]