اخبار

چراغ-راهنمایی-و-رانندگی-تکسا

نسل دوم چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در میدان امام حسین شهرستان کاشان با موفقیت نصب شد.    به گزارش مرکز ارتباطات وامور بین الملل شهرداری کاشان محمد مسعود چایچی با بیان اینکه نصب چراغ جدید راهنمایی رانندگی و اجرای سیستم هوشمند سازی در میدان امام حسین(ع) صورت گرفته است، اظهار کرد: ایده […]

چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا

نسل اول چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا در تقاطع سلمان شهرستان کاشان با موفقیت نصب شد. محمد مسعود چایچی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرستان کاشان با بیان اینکه چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند تکسا برای نخستین بار در کشور درتقاطع سلمان فارسی کاشان نصب شد، اظهار کرد: ایده و طرح اولیه […]

حضور شرکت تکسا در سمینار 2 روزه شرکت سالوانینی ایتالیا در امارات متحده عربی

حضور مدیران شرکت تکسا در سمینار 2 روزه شرکت سالوانینی ایتالیا در امارات متحده عربی . بازدید از دو کارخانه NESCO وPROLIGHT در منطقه آزاد صنعتی شارجه بمنظور خرید تجهیزات ورقکاری