۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چرخ دنده های غیر دایره ای ( Non-circular Gear )

    معرفی چرخ دنده های غیر دایره ای معرفی چرخ دنده های غیر دایره ای چرخ دنده های غیر دایره ای چرخ دنده هایی هستند که برای انتقال یک حرکت منحصر به فرد و یا انتقال سرعت متغیر بین دو محور استفاده می شوند. ایده چرخ دنده های غیر دایره ای (non-circular gears) زاییده ی […]