انرژي، مهمترین رکن توسعه و پیشرفت بشري در همه زمینه ها از صنعت گرفته تا کشاورزي و حمل و نقل می باشد.
در میان انواع مختلف انرژي، انرژي خورشیدی، یکی از منابع تأمین انرژي رایگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زیست محیطی است که از مهمترین کاربردهاي آن می توان به تولید الکتریسیته به کمک سیستم هاي فتوولتاییک اشاره نمود. سیستم هاي فتوولتاییک به سبب داشتن مزایاي بیشمار، به سرعت رو به گسترش هستند و روز به روز نقش مهمتري در تکنولوژي منابع تولید توان الکتریکی بازي می کنند.

البته این سیستم ها علاوه بر مزایاي فراوان داراي دو محدودیت اساسی می باشند: یکی بالا بودن هزینه و قیمت تجهیزات مورد استفاده و دیگري پایین بودن راندمان آنها. شدت تابش خورشید، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده بازده سیستم هاي فتوولتاییک می باشد.

کره ي زمین انرژي خورشید را به صورت تابش خورشیدي دریافت می کند. به طور کلی میزان انرژي تابشی خورشید به
دو عامل اصلی وابسته است: الف- زمان: ساعت، روز، روزسال (فصل) ب- مکان: عرض جغرافیایی. علاوه بر این نوع پوشش
زمین و شرایط ابرناکی آسمان نیز بر میزان انرژي تابشی دریافتی از خورشید تأثیر دارند.

بیشترین انرژي تابشی از خورشید زمانی حاصل می شود که پرتوهاي خورشید به طور عمودي به سطح مورد نظر بتابند. از آنجایی که خورشید همیشه در آسمان در حال حرکت است و هر روز مسیر متفاوتی را می پیماید و به علت تفاوت در زاویه تابش در هر منطقه طی روز و در روزهاي مختلف سال، براي دریافت بیشترین انرژي تابشی مجبور به تغییر شیب و جهت دریافت کننده هاي خورشیدي از جمله پنل هاي فتوولتاییک هستیم.

البته در برخی موارد از سیستم هاي ردیاب خورشیدي براي تعقیب کردن لحظه اي مسیر خورشید استفاده می شود که این روش به دلیل معایب و محدودیت هایی، همواره عملی نیست. راهکار جایگزین، استفاده از شیب و جهت بهینه براي نصب پنل هاست که مقدار آن در مناطق مختلف و در بازه هاي گوناگون سال متغیر می باشد. البته براي پنلهاي ثابت در مقایسه با پنلهاي ردیاب که بیشینه تشعشع خورشید را ردگیري می نمایند، جهت عمومی جنوبی در نیمکره شمالی، منطقی ترین جهت به منظور جمع آوري تشعشعات خورشیدي است.

 

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچر خورشیدی و سازه های فلزی

برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

 

درباره عالیه مدرسیان

1 پاسخ به تأثیر شیب پنل های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید

[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *